Αρχική σελίδα Νέες τεχνολογίες Εφαρμογές αντλιών θερμότητας

Εφαρμογές αντλιών θερμότητας

E-mail Εκτύπωση PDF

Η αντλία θερμότητας (Α.Θ.) είναι ένα σύστημα κλιματισμού, το οποίο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο για την ψύξη όσο και για τη θέρμανση ενός κτιρίου.
Η αρχή λειτουργίας της Α.Θ. είναι ότι έχει τη δυνατότητα να αναστρέφει
την διαδικασία μεταφοράς θερμότητας από ένα κλειστό σύστημα στο
περιβάλλον και αντίστροφα.

Η αντλία θερμότητας,επιτρέπει την αναστροφή του κύκλου του ψυκτικού
μέσου με αποτέλεσμα την απορόφηση ενέργειας από το εξωτερικό περιβάλλον,
η οποία μεταφέρεται με τη μορφή θερμότητας στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το αντίθετο συμβαίνει κατά τη διάρκεια των θερινών περιόδων,
όπου με τη λειτουργία της ψύξης της Α.Θ., η ενέργεια (θερμότητα) απάγεται
απο το εσωτερικό του κτιρίου και απορρίπτεται στο περιβάλλον.

Συνεπώς, με τη χρήση των αντλιών θερμότητας καταργείται η ανάγκη
χρήσης κάθε άλλου ενεργειακού συστήματος, αφού παρέχεται η δυνατότητα
θέρμανσης και ψύξης του χώρου με την ίδια μονάδα, εξοικονομώντας παράλληλα
ενέργεια και κόστος καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου.