Αρχική σελίδα Νέες τεχνολογίες

Γεωθερμία

E-mail Εκτύπωση PDF

Γεωθερμία

Η γεωθερμία είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία σε συνδιασμό με τη χρήση αντλίων θερμότητας νέας τεχνολογίας (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας), μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης τόσο σε ιδωτικά οσο και επαγγελματικά κτήρια.

Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό της γης μέσω των υπεδάφιων ρευστών είτε μέσω των γεωλογικών σχηματισμών. Ανάλογα με τη θερμοκρασία των ρευστών, η γεωθερμική ενέργεια χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες πάνω από 120 oC), μέσης ενθαλπίας (για θερμοκρασίες 90 - 120 oC), και χαμηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες μικρότερες από 90 oC).

Σε συνδιασμό με συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (ενδοδαπέδια θέρμανση-δροσισμός), η χρήση της γεωθερμίας εξασφαλίζει μειωμένες καταναλώσεις μέχρι και 75% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας;

Οι πιο σημαντικές παράμετροι για την επιλογή συστήματος θέρμανσης – ψύξης είναι η ευκολία, η άνεση και η οικονομία. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας παρέχουν μέγιστη ευκολία και άνεση καθόλη τη διάρκεια του έτους και ταυτόχρονα μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας απλά χρησιμοποιούν τη γη ως μέσο θέρμανσης και ψύξης. Η χρήση των γεωθερμικών αντλίων θερμότητας, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά 30% έως 70%, ελάχιστα έξοδα συντήρησης και φιλικότητα προς το περιβάλλον αφού η κύρια πηγή ενέγρειας είναι μία πλήρως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.


Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας;

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας εξοικονομούν ενέργεια, γιατί μεταδίδουν θερμότητα που προϋπάρχει, αντί να καίνε καύσιμο για να δημιουργήσουν θερμότητα και μειώνουν την έκλυση τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιούν ανανεώσιμη ενέργεια από τον ήλιο και επειδή το σύστημα δε βασίζεται στον εξωτερικό αέρα, διατηρούν τον αέρα μέσα στα κτίρια καθαρό και χωρίς σκόνες ή μικρόβια.