Έδρα

E-mail Εκτύπωση PDF

Η εταιρεία μας στεγάζεται στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνολικής έκτασης 500m2 , επί της οδού Ηπείρου 46 στον Πειραιά, ο οποίος χωρίζεται σε 200m2 εκθεσιακό χώρο και γραφεία και 300 m2 αποθήκες.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, στο οποίο έχουν εφαρμοσθεί οικολογικά υλικά, συμβάλοντας στο μέγιστο δυνατό στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.