Εγκαταστάσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

Η τεχνική – κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας κινείται στο τετράπτυχο "ελληνική νομοθεσία, τεχνικές οδηγίες εσωτερικών εγκαταστάσεων, προδιαγραφές και πιστοποιήσεις υλικών, ασφάλεια κατά και μετά την εγκατάσταση" και υποστηρίζεται πλήρως, από τις απαραίτητες μελέτες εφαρμογής, την ολοκληρωμένη επίβλεψη και διαχείριση έργου και την τελική παράδοση σε λειτουργία, ώστε οι πελάτες μας να απαλλάσσονται από χάσιμο χρόνου και από περιττά έξοδα, παραλαμβάνοντας πραγματικά το έργο "με το κλειδί στο χέρι."

Καθότι πιστεύουμε ότι η σχέση με τον πελάτη μας δεν σταματάει με την παράδοση του έργου, δίνουμε εξαιρετική σημασία στο After Sale Service και στην παρουσία μας κοντά στον πελάτη, για θέματα ενημέρωσης, θέματα βλάβης και συντήρησης εγκαταστάσεων.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις και οι επιθυμίες των πελατών μας, με τον πλέον οικονομικό, ασφαλή, αξιόπιστο και άριστο σε αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, τρόπο. Σε αυτό συμβάλλει, εκτός άλλων, η ξεκάθαρη σχέση και καθορισμός αρμοδιοτήτων με άλλα συνεργεία στο έργο και η ανοικτή επικοινωνία με τον κύριο του έργου και με τον επιβλέποντα μηχανικό.

Για την εξασφάλιση του τελικού χρήστη των εγκαταστάσεών μας, η εταιρεία CLIMATHERM παρέχει εκτός των εγγυήσεων των κατασκευαστικών οίκων, ολοκληρωμένη υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας, για ένα έτος από την κατασκευή της εγκατάστασης.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από περισσότερους των 3.000 ευχαριστημένων πελατών μας.