Δραστηριότητες

E-mail Εκτύπωση PDF

Η εταιρεία CLIMATHERM Ltd. (ΚΛΙΜΑΘΕΡΜ Εμπορική και Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΕΠΕ) δραστηροποιείται στον χώρο της Προμήθειας, Μελέτης, Επίβλεψης και Εγκατάστασης, όλων των μηχανολογικών - ενεργειακών έργων, κάθε σύγχρονης κτιριακής κατασκευής.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998, από νέους ανθρώπους, με μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων της, αλλά πάνω απ' όλα με στόχους και όραμα.

Ειδικότερα οι τομείς δραστηριοτήτων είναι:

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, απαγωγής & διαχείρισης ομβρίων, με αυστηρή προσήλωση στην αξιοπιστία και προδιαγραφές των υλικών και των τεχνικών οδηγιών-κανονισμών εγκατάστασης.
 • Συστήματα κεντρικής θέρμανσης (Μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, λεβητοστάσια, καυστήρες, θερμαντικά σώματα, fan coils, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, Ηλιοθερμικά συστήματα κ.λ.π.)
 • Ηλιακά συστήματα – παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακοί συλλέκτες, boilers διπλής και τριπλής ενέργειας κ.λπ.)
 • Συστήματα φυσικού αερίου και υγραερίου (καυστήρες, λέβητες, μονάδες αερίων καυσίμων, γραμμές αερίου, ανίχνευση αερίων, οικιακές συσκευές κατανάλωσης, βιομηχανικές παροχές κ.λπ.)
 • Αυτοματισμοί - εξοικονόμηση ενέργειας (συστήματα αυτονομίας, θερμιδομέτρηση, αντισταθμίσεις, προγραμματιζόμενα θερμοστατικά κέντρα, συστήματα BUS, PLC, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών κ.λπ.)
 • Εγκαταστάσεις αποστράγγισης, αντιπλημμυρικά έργα. (Κανάλια, σχάρες, δίκτυα, αποστραγγιστικές μεμβράνες, γεωυφάσματα, δεξαμενισμός, διαχείριση και εκμετάλλευση ομβρίων υδάτων).
 • Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και γενικότερα αντλητικές εφαρμογές (αντλίες λυμάτων και ακαθάρτων, αντλίες υποβρύχιες, αντλίες ομβρίων, πιεστικά συγκροτήματα κ.ά.)
 • Ειδικές εφαρμογές εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ενδοδαπέδια θέρμανση- δροσισμός, κλιματισμός με φυσικό αέριο, συμπαραγωγή ενέργειας, εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, συστήματα γεωθερμίας και αεροθερμίας κ.ά.)
 • Συστήματα κλιματισμού (Split Units, ημικεντρικές / κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, Fan Coil Units, Close Control A/C units, VRV, Multi systems κ.λ.π.)
 • Συστήματα απαγωγής - προσαγωγής αέρα, ποιότητα αέρα, δίκτυα αεραγωγών, καπναγωγοί, καμινάδες.
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικές μελέτες, αυτοψίες εγκαταστάσεων, πραγματογνωμοσύνες μηχανολογικών έργων.